Varslingsløsninger

Servicevarsling og krisevarsling

Private bedrifter; organisasjoner; kommune; fylkeskommune; stat: Varsling 24 fra Fram Web har sms-varslingen som gjør jobben og gir gevinst.

Varsling 24 er dialogbasert, telefonisk varsling (sms-varsling og talemelding til fasttelefon), som varsler ansatte, bedrifter, innbyggere, besøkende i et geografisk område, mannskaper og kunder. Varsling 24 er sms-varsling med høy funksjonalitet, enkelt brukergrensesnitt og ren brukerflate. Varsling 24 bruker konsekvent norsk språk på alle sine plattformer.

Effektiviseringsgevinst med sms-varsling
Varsling 24 kommuniserer effektivt med innbyggere/kunder gjennom dialogbasert sms-varsling. Servicetelefon/kundesenter avlastes, og god informasjon flyter raskt ut til alle berørte. Kostnader til utsendelser/annonsering, ved for eksempel en planlagt vannavstenging, fjernes.

Omdømmegevinst med sms-varsling
God informasjon er viktig for omdømmet. Med sms-varsling fra Varsling 24 varsler du alle du ønsker å varsle. Alle mottar sms-varsling samtidig og i løpet av få sekunder.

Lave kostnader med sms-varsling
Kostnadene ved bruk av Varsling 24 vil være lave i forhold til gevinsten. Sms-varsling fra Varsling 24 ligger klart til bruk i hele Norge, og ingen lokal installasjon eller drift er nødvendig. Det betyr at det også er små kostnader knyttet til å gå over til sms-varsling fra Varsling 24.

Trygghetsgevinst med sms-varsling
Faktorer som smittespredning over landegrenser, større befolkningskonsentrasjon, mindre avstand mellom industri og bebyggelse og mer ekstremvær er alt sammen med på å øke behovet for effektiv sms-varsling. For et lands befolkning, for innbyggerne i en kommune og for nabolaget til en industribedrift er det både viktig og trygt å vite at man umiddelbart mottar sms-varsel dersom noe skulle skje. Beredskap uten effektiv varsling gir falsk trygghet.

Kort om Varsling 24
• Økonomisk – lav pris pr. varsel
• Dokumenterer – automatisk loggføring
• Enkel – ingen lokal installasjon/konfigurasjon nødvendig
• Sterk – stor kapasitet, alle varsles samtidig
• Brukervennlig – varsling 24 er enkel i bruk og har øvingsmodus
• Sikker – unikt varslingsregister
• Tilgjengelig – i nettleser, både på PC, nettbrett og mobil

Ta ut gevinsten – vi har sms-varslingen som passer for enhver bruk – kontakt oss i dag for en uforpliktende og skreddersydd demonstrasjon av Varsling 24.