Vei

Sms-varsling av arbeid på vei til kommunens innbyggere fra Varsling 24 Befolkningsvarsling
Viktig servicevarsling - viktig informasjonsarbeid - fra kommune til innbygger med sms-varsling.

Varsling 24 Befolkningsvarsling sender talemelding til fasttelefon og sms-varsel til mobiltelefon.

Varsling 24 Befolkningsvarsling for kommunens arbeid på vei:
• Varsler både huseiere, eiere av fritidseiendommer og leietakere
• Kraftig løsning - varsler alle samtidig
• Kompatibel med andre løsninger
• Sømløs integrasjon
• Ett system for både servicemeldinger og kriseberedskap
• Unik øvingsmodus
• Ingen nedetid

Her finner du generell informasjon om Varsling 24 Befolkningsvarsling.

Varsling på norsk for kommunalt veiarbeid fra Varsling 24 Befolkingsvarsling:
• Unikt, norsk varslingsregister - høy treffprosent
• Ferdig for hele Norge - ingen installasjon
• Utvikles, videreutvikles og tilpasses i Norge
• Norsk support
• Konsekvent bruk av norsk språk

Varsling 24 Befolkningsvarsling er skapt av Fram Web – norsk utvikler og leverandør av sikker servicevarsling og krisevarsling.

Gjør avtale om demonstrasjon av løsning: salg@framweb.no eller telefon 56 90 14 80.