Renovasjon

Våre renovasjonskunder bruker Varsling 24 Gruppevarsling og Varsling 24 Befolkningsvarsling
Våre renovasjonskunder har full fleksibilitet og kan nå alle sine abonnenter ved behov.

Varsling 24 Befolkningsvarsling og Varsling 24 Gruppevarsling betjenes fra samme system og sender talemelding til fasttelefon og sms-varsel til mobiltelefon.

Varsling 24 Gruppevarsling og Varsling 24 Befolkningsvarsling for renovasjonsetater: 
• Mannskapsinnkalling / varsling til forhåndsdefinerte grupper
• Dialogbasert - mottaker svarer
• Full oversikt - automatisk loggføring i sanntid
• Varsling av huseiere, eier av fritidseiendommer og leietakere
• Kompatibel med andre løsninger
• Sømløs integrasjon
• Ett system for både servicemeldinger og kriseberedskap
• Kraftig løsning - varsler alle samtidig
• Unik øvingsmodus
• Ingen nedetid

Her finner du generell informasjon om Varsling 24 Befolkningsvarsling.
Her finner du generell informasjon om Varsling 24 Gruppevarsling.

Varsling på norsk for renovasjonsetater fra Varsling 24: 
• Unikt, norsk varslingsregister - høy treffprosent
• Ferdig for hele Norge- ingen installasjon
• Utvikles, videreutvikles og tilpasses i Norge
• Norsk support
• Konsekvent bruk av norsk språk

Varsling 24 er skapt av Fram Web – norsk utvikler og leverandør av sikker servicevarsling og krisevarsling.

Gjør avtale om demonstrasjon av løsning: salg@framweb.no eller telefon 56 90 14 80.