Politi

Varsling 24 Beredskapsvarsling for politiets skarpe operasjoner
Dialogbasert sms-varsling av mannskaper og befolkning som kan integreres sømløst med kundens krisehåndteringsverktøy

Varsling 24 Beredskapsvarsling gir politiet dialogbasert mannskapsinnkalling, effektiv varsling av enhver forhåndsdefinert gruppe og sikker befolkningsvarsling - i én og samme løsning. Sms-varsling og talemelding til fasttelefon.

Varsling 24 Beredskapsvarsling for politiet:
• Mannskapsinnkalling / varsling til forhåndsdefinerte grupper
• Dialogbasert - mottaker svarer
• Full oversikt - automatisk loggføring i sanntid
• Varsling av huseiere, eier av fritidseiendommer og leietakere
• Kompatibel med andre løsninger
• Sømløs integrasjon
• Ett system for både servicemeldinger og kriseberedskap
• Kraftig løsning - varsler alle samtidig
• Unik øvingsmodus
• Ingen nedetid 

Her finner du generell informasjon om Varsling 24 Beredskapsvarsling.

Varsling på norsk for politiet fra Varsling 24 Beredskapsvarsling:
• Unikt, norsk varslingsregister - høy treffprosent
• Ferdig for hele Norge- ingen installasjon
• Utvikles, videreutvikles og tilpasses i Norge
• Norsk support
• Konsekvent bruk av norsk språk

Varsling 24 Beredskapsvarsling er et produkt fra Fram Web – norsk utvikler og leverandør av sikker servicevarsling og krisevarsling.

Gjør avtale om demonstrasjon av løsning: salg@framweb.no eller telefon 56 90 14 80.