Fylkesmenn

Oversikt og sikker dialog for fylkesmenn med tilgang til Varsling 24 Beredskapsvarsling
Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsledelse kan sikres av Varsling 24.

Varsling 24 Beredskapsvarsling sikrer effektiv dialogbasert mannskapsinnkalling, varsling av forhåndsdefinerte grupper og befolkning - i én og samme løsning. Sms-varsling og talemelding til fasttelefon.

Varsling 24 Beredskapsvarsling for Fylkesmannen:
• Sømløs integrasjon
• Sikker dialog med kommunal beredskapsledelse
• Full oversikt i sanntid - effektivt tilsyn
• Kraftig løsning - varsler alle samtidig
• Unik øvingsmodus
• Ingen nedetid

Her finner du generell informasjon om Varsling 24 Beredskapsvarsling.

Varsling på norsk for Fylkesmannen fra Varsling 24 Beredskapsvarsling: 
• Unikt, norsk varslingsregister - høy treffprosent
• Ferdig for hele Norge- ingen installasjon
• Utvikles, videreutvikles og tilpasses i Norge
• Norsk support
• Konsekvent bruk av norsk språk

Varsling 24 Beredskapsvarsling er et produkt fra Fram Web – norsk utvikler og leverandør av sikker servicevarsling og krisevarsling.

Gjør avtale om demonstrasjon av løsning: salg@framweb.no eller telefon 56 90 14 80.