Beredskapsledelse i kommune

Sterk kommunal beredskapsledelse med Varsling 24 Beredskapsvarsling fra Fram Web
Én varslingsløsning - alle funksjoner. Unik øvingsmodus. Sømløst integrert med det vanligste krisehåndteringsverktøy brukt av beredskapsetater, kommunene i Norge.

Varsling 24 Beredskapsvarsling gir kommunal beredskapsledelse dialogbasert sms-varsling av mannskaper og andre forhåndsdefinerte grupper samt sikker befolkningsvarsling - alt i én og samme løsning. Sms-varsling og talemelding til fasttelefon.

Varsling 24 Beredskapsvarsling for kommunal beredskapsledelse: 
• Mannskapsinnkalling / varsling til forhåndsdefinerte grupper
• Dialogbasert - mottaker svarer
• Full oversikt - automatisk loggføring i sanntid
• Varsling av huseiere, eier av fritidseiendommer og leietakere
• Kompatibel med andre løsninger
• Sømløs integrasjon
• Ett system for både servicemeldinger og kriseberedskap
• Kraftig løsning - varsler alle samtidig
• Unik øvingsmodus
• Ingen nedetid

Her finner du generell informasjon om Varsling 24 Beredskapsvarsling.

Varsling på norsk for kommunal beredskapsledelse fra Varsling 24 Beredskapsvarsling: 
• Unikt, norsk varslingsregister - høy treffprosent
• Ferdig for hele Norge- ingen installasjon
• Utvikles, videreutvikles og tilpasses i Norge
• Norsk support
• Konsekvent bruk av norsk språk

Varsling 24 Beredskapsvarsling er et produkt fra Fram Web – norsk utvikler og leverandør av sikker servicevarsling og krisevarsling.

Gjør avtale om demonstrasjon av løsning: salg@framweb.no eller telefon 56 90 14 80.