• Hjem
  • Varsling på bransje

110-sentraler

Dialogbasert sms-varsling i sanntid for norske 110-sentraler fra Varsling 24 Gruppevarsling.

Les mer

Politi

Dialogbasert sms-varsling for politi fra Varsling 24 Beredskapsvarsling.

Les mer

Frivillige beredskapsorganisasjoner

Varsling 24 Beredskapsvarsling - dialogbasert sms-varsling for all frivillig beredskap i Norge.

Les mer

Vei

Sms-varsling av veiarbeid som kommunal service fra Varsling 24 Befolkningsvarsling.

Les mer

Vann og avløp

Hurtig sms-varsling fra Vann- og avløpsetaten (VAV) med Varsling 24 Befolkningsvarsling. 

Les mer

Industri og industrivern

Dialogbasert sms-varsling av industrivern og nærområde - Varsling 24 Beredskapsvarsling.

Les mer

Andre bransjer

Kostnadseffektiv sms-varsling fra Varsling 24 - for norske bedrifter og organisasjoner.

Les mer

Brann- og feiervesen

Mannskapsinnkalling ved brann og sms-varsel ved feiing/tilsyn fra Varsling 24 Gruppevarsling.

Les mer

Fylkesmenn

Varsling 24 for Fylkesmannens effektive dialog med den kommunal beredskapsledelsen.

Les mer

Beredskapsledelse i kommune

Varsling 24 Beredskapsvarsling - integrert i kommunens daglige, felles varslingsløsning.

Les mer

Renovasjon

Renovasjonsetater varsler alle abonnenter med Varsling 24 sms-varsel og til fasttelefon.

Les mer

Energi

Energiselskapers automatiserte varsling av befolkning og ansatte - Varsling 24.

Les mer

Dagligvarekjeder

Tilbakekalling av varer via sms - Varsling 24 Gruppevarsling for dagligvare.

Les mer