• Hjem
  • Unikt varslingsregister

Alltid oppdatert informasjon

Ingen varsling er bedre enn sitt grunnlag. Vi har derfor skapt et varslingsregister som alltid har oppdatert informasjon. Det gir deg varsling med svært høy treffprosent.

Varsling 24s varslingsregister for privatpersoner kombinerer informasjon fra folkeregisteret, matrikkelen, telefonregistre og kontakt- og reservasjonsregisteret (forvaltet for offentlig sektor av Difi).

Tilleggsregisteret - varsle rett til vakttelefon
Vårt tilleggsregister inneholder oppdatert informasjon om næringsliv og institusjoner. Du kan varsle sykehus, skoler, barnehager, aldershjem og produksjonsbedrifter.

Tilleggsregisteret inneholder vakttelefoner, tjenestetelefoner og telefonnummer som er skjermet fra offentlighet.