• Hjem
  • Lokasjonsvarsling

Lokasjonsvarsling

Varsling 24 Lokasjonsvarsling varsler alle mobilabonnenter som befinner seg innenfor et geografisk område.

Fremgangsmåten er den samme som for befolkningsvarsling. Med et par tastetrykk sendes et sms-varsel ut til alle mobilabonnenter som befinner seg i et geografisk område.

Hele landet
Varsling 24 Lokasjonsvarsling ligger klart for hele Norge. På få minutter kan vi varsle mobiltelefoner i et hvilket som helst område i landet.

Enkelt å bruke
Varsling 24 Lokasjonsvarsling er meget enkel i bruk. Det er med på å sikre rask og riktig sms-varsling i en presset situasjon. 

Unik øvingsmodus
Varsling 24 Lokasjonsvarsling har en unik øvingsmodus for deg som ønsker å trene på å bruke løsningen - og all opplæring og support er inkludert i abonnementet.

Varslingstyper
Det er to typer sms-varsling i Varsling 24 Lokasjonsvarsling: Offentlig varsling, som varsler alle mobiltelefoner i et område. Personell-varsling, som varsler alle telefoner som befinner seg i et område ut fra en liste (whitelist). Varsling 24 Lokasjonsvarsling har et rikt sett av funksjoner og kan enkelt skreddersys etter behov og situasjoner.

Prioritering og lastbalansering
Varsling 24 Lokasjonsvarsling er koblet direkte til teleoperatørene for sms-varsling av abonnenter innenfor deres basestasjoner. Løsningen har mekanismer innebygget for å forhindre overbelastning av gsm-nettet.

Hvem varsles?
Ved en lokasjonsbasert varsling sendes sms-varsel ut på norsk til norske mobilabonnement og på engelsk til alle utenlandske abonnement, som er på roaming hos en norsk operatør.

Offentlig varsling
Sms-varsling til alle mobiler som er i et geografisk område. Personell-varsling: Sms-varsling til alle mobiler i en bedrift som befinner seg i et geografisk område.

Bruksområder
Varsling 24 Lokasjonsvarsling har mange bruksområder og brukes både ved evakuering etter en ulykke og til sms-varsling av personell.

I Varsling 24 Lokasjonsvarsling kan du se hvor mange mobiltelefoner som befinner seg innenfor det berørte området, før du sender ut sms-varling.

Ønsker du ytterligere informasjon?
Ta kontakt på telefon 56 90 14 80 eller send en e-post til salg@framweb.no.