• Hjem
 • Befolkningsvarsling

Befolkningsvarsling - den norske løsningen

Varsling 24 Befolkningsvarsling er den dialogbaserte kraftpakken som varsler innbyggere, bedrifter, ansatte og besøkende i et geografisk område i Norge. Løsningen ligger klar til bruk i hele landet – ingen installasjon er nødvendig. Nå også med mulighet for å filtrere på alder.

Eigersund video

Befolkningsvarsling på norsk
Varsling 24 er skapt av norske Fram Web. Varslingsløsningene er utviklet i Norge, de videreutvikles i Norge og tilpasses i Norge. Norsk språk brukes konsekvent på alle plattformer.

Loggføring
Varsling 24 Befolkningsvarsling loggfører automatisk hvem som har mottatt melding, og hvem som ikke har mottatt. Loggen danner grunnlaget for en viktig restanseliste ved f.eks. evakueringsvarsel. Ved melding til fasttelefon kan mottaker bekrefte at meldingen er mottatt.

Tilstrekkelig kapasitet
Varsling 24 er kraftig og har meget stor kapasitet. På 10 minutter kan vi sende ut 25 000 sms-varsel og talemeldinger til 3500 fasttelefoner. Alle får informasjonen samtidig! Befolkningsvarslingen varsler husholdninger, bedrifter og folk i området.

Enkelt i bruk
Varsling 24 Befolkningsvarsling har alle funksjoner og er likevel svært enkel å bruke. Du kan varsle hele eller deler av befolkingen, og befolkningsvarslingen skreddersys enkelt for å passe behov og situasjon. Varsling 24 Befolkningsvarsling inneholder også en unik øvingsmodus. Enkelt brukergrensesnitt og en ren brukerflate gjør Varsling 24 Befolkningsvarsling svært brukervennlig.

Ingen nedetid
Varsling 24 Befolkningsvarsling er det komplette, automatiserte varslingssystemet for Norge, det beste systemet for digital/elektronisk kommunikasjon med befolkningen, og en garanti for trygghet ved en samfunnskritisk hendelse, både på lokalt og nasjonalt plan. Systemet har ingen nedetid.

Varslingstyper
Varsling 24 Befolkningsvarsling tilbyr flere alternativer for å varsle innbyggerne, alt etter behov og situasjon. Med kartvarsling varsles alle abonnenter som bor i et definert område på et kart. Skal du varsle langs en kjørerute kan du enkelt importere et regneark med gateadresse eller eiendomsadresser. Og skulle en større hendelse inntreffe, kan du med et par tastetrykk varsle alle innbyggerne i kommunen.

Varsling 24 Befolkningsvarsling har et rikt sett av funksjoner. Er det f.eks. sendt ut en anbefaling om å koke vannet og denne anbefalingen skal oppheves, kan du enkelt sende ut en friskmelding. I Varsling 24 er det en egen varslingstype for dette formålet. Den sikrer at alle som fikk kokepåbudet også får friskmeldingen.

Aldersfilter i kommunevarsling:
Under Kommunevarsling har vi nå implementert et filter for fødselsår. Dette filter gjør at du kan sende en melding til alle som er født innenfor et intervall, f.eks. førstegangsvelgere fra 1996 til 1998. Varsling 24 vil da sende melding til alle innbyggere i kommunen som er født i dette intervallet.

Prioritering og lastbalansering
Varsling 24 har innebygget teknologi for å gi best mulig prioritering ved varsling av huststander. Varsling 24 har ingen tradisjonell telefonsentral som kan overbelaste det offentlige telenettet. Bruk av moderne Internett-løsninger for både fasttelefon og mobltelefon, samt bruk av flere servere med lastbalansering, sikrer at flere kunder kan sende ut Varsling 24 befolkningsvarsling samtidig. Alt uten at telenett eller GSM-nett overbelastes.

Hvem varsles?
Varsling 24 Befolkningsvarsling henter adresse-informasjon fra fra matrikkelen, folkeregisteret, telefonregistre og kontakt- og reservasjonsregisteret (forvaltet for offentlig sektor av Difi) Dette gir landets høyeste treffprosent for sms-varsling.

 • Innbyggere i området, inkludert leieboere og studenter
 • Sårbare abonnenter og andre tilleggsoppføringer
 • Eiere av fritidsboliger
 • Bedrifter i området og deres ansatte

Bruksområder
Varsling 24 Befolkningsvarsling brukes for å informere og varsle hele eller deler av befolkningen før, under og etter en katastrofe - og ved evakuering av hele eller deler av den norske befolkningen.

Varsling 24 Befolkningsvarsling har ellers svært mange bruksområder. Systemet har vist seg spesielt godt egnet innenfor kommunal VA. Kommunen har iht drikkevannsforskriften plikt til å varsle sine innbyggere.

renovasjon.jpg

 • Vannledningsbrudd
 • Kokeanbefaling
 • Rengjøring av VA nett
 • Vinterbrøyting
 • Strømbrudd, utkobling
 • Ruteendringer, renovasjon
 • Feiing
 • Invitasjon til informasjonsmøter
 • Gravearbeider
 • Andre kommunal servicemeldinger

Kunder
Varsling 24 er levert til mange store små og store kommuner, fra Oslo til Røst. Varsling 24 har sendt mer enn 300.000 meldinger i én og samme varsling.

Spar tid og penger
En varsling av 1000 hustander er estimert til to dagers manuelt arbeid. Dvs å skrive meldingen, kopiere papir og levere ut meldingen til postkassene. Med Varsling 24 kan du i løpet av kort tid både planlegge og utføre en telefonisk varsling. Dette er effektivt og svært økonomisk.

Telefonsvarer
Varsling 24 har en innebygget telefonsvarer. Hvis en abonnent ringer tilbake til et tapt anrop vil siste varslingsmelding bli spilt av. Dette gjør at antall inngående telefoner til vaktsentralen reduseres til et minimum.

Bilde av vår kartløsning. Detaljert eiendomsinformasjon og mulighet for å simulere en varsling!

Ønsker du mer informasjon?
Vi tilbyr et komplett varslingssystem som dekker alle dine varslingsbehov til en fordelaktig pris. Opplæring og kundesupport er inkludert i abonnementet. Vil du vite mer? Ta kontakt med oss på telefon 56 90 14 80 eller e-post salg@framweb.no