Viktige fordeler:

For norske forhold.
Utviklet i Norge.
Unik brukerstøtte og funksjonalitet.

 

Vi gjør Norge sikrere med (...) eller eit eller anna slagord inn her?

Fordeler med Varsling 24 - Avsnitt (utkast)
Nøkkelferdig løsning
Alltid oppdatert
Sårbare abonnenter
Treffprosent
Kapasitet
Tjenestekvalitet
Scenario
Øvingsmodus
API for integrasjon
Tilleggsoppføringer
Integrert i CIM
Personvern
Er det noe jeg har glemt? (edited) 

 

Det kan være greit å lese hva våre venner i F24 skriver. Nyttig info her 

https://cim-no.f24.com/?gclid=EAIaIQobChMIvvnT7tuP7wIVBwCiAx1VPQ8ZEAAYASAAEgJiWPD_BwE
 
CIM NOCIM NO
CIM kan bistå deg under en krisesituasjon. Når det uventede skjer er det for sent å planlegge. Ingen kan hindre at kritiske situasjoner oppstår, men med god beredskap kan man begrense skadeomfanget, slik at de involverte ivaretas og at ikke virksomheten kommer svekket ut av situasjonen. (177 kB)
 

---------- 

Tekst klipt ut fra Fordeler med Varsling 24.doc (26. november):

Varsling 24 varsler innbyggere, bedrifter, ansatte og besøkende i et geografisk område i Norge. Løsningen ligger klar til bruk i hele landet – ingen installasjon er nødvendig. Nå også med mulighet for å filtrere på alder.

Fordeler med meldingsbasert kommunikasjon:

 • Serviceorientert - Mottakeren oppfatter meldingen som en personlig service
 • Målrettet – Høy treffprosent
 • Økonomisk - Lave utsendelseskostnader
 • Effektiv - I løpet av 10 minutter varsles ca 10.000 telefoner
 • Dokumentasjon – Status på utsendelse til alle telefoner loggføres

Fordeler med Varsling 24:

 • Stor kapasitet. Alle får informasjonen samtidig
 • Tilgang via pc, mobil eller nettbrett
 • Unik øvingsmodus
 • Kvittering på at melding er levert og mottatt
 • Sanntids status på varslingsloggen
 • Brukervennlig grensesnitt
 • Alle bilder, menyer og hjelpetekster er på norsk
 • Lett å lære, lett å bruke

Vi får gode tilbakemeldinger på bruken av Varsling 24. Våre kunder fremhever spesielt økt servicegrad og mindre belastning på kundeservice. Vi vil også fremheve tryggheten ved å ha tilgang på et varslingssystem dersom en hendelse inntreffer.

Dekker alle dine varslingsbehov

Med Varsling 24 kan du sende meldinger til 1 person eller til 500.000 personer. Noen få tastetrykk og varslingen sendes på SMS og talemelding.

Varsling 24 dekker alle dine behov for telefonisk varsling:

 • Varsle alle som bor i et område
 • Varsle alle som befinner seg i et område
 • Varsle alle ansatte eller en krise-stab
 • Sende ut innkalling av mannskaper

Du kan varsle alle personer i en gruppe, alle som bor innenfor et geografisk område, alle som bor på en liste med adresser eller eiendommer. Og liste, alle som bor på et postnr eller alle som bor i din kommune.

Eget tilleggsregister

Hva gjør du dersom alle sykehus, skoler, aldershjem, barnehager og produksjonsbedrifter må varsles om en akutt hendelse?

Har kommunen mottatt pålegg fra Mattilsynet med krav om registrering av abonnenter som sårbare ovenfor vann og vannkvalitet? Med Varsling 24 og Tilleggsregisteret er du sikret en løsning som tilfredsstiller kravene fra Matilsynet om registrering.

Da er det ikke tilstrekkelig å sende en melding til sentralbordet til bedriftene. Hvordan skal du nå frem til den rette «vakttelefonen»? Med Tilleggsregisteret fra Varsling 24 er du sikret et register med tilgang på vakttelefoner. Her kan du eller den enkelte bedrift/institusjon registere sine vakttelefoner og hvilken adresse de skal varsles på. Når du sender ut en varsling vil berørte abonnenter automatisk bli varslet.

Vårt tilleggsregister inneholder oppdatert informasjon om næringsliv og institusjoner. Du kan varsle sykehus, skoler, barnehager, aldershjem og produksjonsbedrifter.

Tilleggsregisteret inneholder vakttelefoner, tjenestetelefoner og telefonnummer som er skjermet fra offentlighet. 

Varslemeg.no

 

Nøkkelferdig løsning

Varsling 24 systemet er et fullintegrert system. Alle våre underleverandører er integrert i systemet i sanntid. For deg som bruker betyr det en best mulig brukeropplevelse og færrest mulig tastetrykk for å få løst dine oppgaver.

Varsling 24 Online er lett tilgjengelig fra en nettleser. Ingen lokal installasjon eller konfigurasjon er nødvendig. Varsling 24 kan også brukes på et nettbrett. Det gir helt nye bruksmuligheter.

Varsling 24 er svært enkelt å bruke. Det krever ingen lokal installasjon. Systemet utvikles i Norge i tett samarbeid med noen av våre mest aktive kunder. Varsling 24 leveres med norske menyer og norsk dokumentasjon. Vår erfaring tilsier at du kan bruke Varsling 24 etter tretti minutters opplæring.

Varsling 24 Online er laget i Norge og for norske forhold. Det betyr at menyer og felter er på norsk. Systemet laget med tanke på å være oversiktlig og lett å finne frem. Vi får stadig positive tilbakemeldinger fra våre kunder på brukervennligheten til Varsling 24 Online.

Servicevarsling

Varsling 24 kommuniserer effektivt med innbyggere/kunder gjennom utsendelse av multi-kanal meldinger, dvs e-post, sms og talemeldinger. Servicetelefon/kundesenter avlastes, og god informasjon flyter raskt ut til alle berørte. Kostnader til utsendelser/annonsering, ved for eksempel en planlagt vannavstenging, fjernes.

Omdømmegevinst med sms-varsling

God informasjon er viktig for omdømmet. Med sms-varsling fra Varsling 24 varsler du alle du ønsker å varsle. Alle mottar sms-varsling samtidig og i løpet av få sekunder.

Lave kostnader med sms-varsling

Kostnadene ved bruk av Varsling 24 vil være lave i forhold til gevinsten. Sms-varsling fra Varsling 24 ligger klart til bruk i hele Norge, og ingen lokal installasjon eller drift er nødvendig. Det betyr at det også er små kostnader knyttet til å gå over til sms-varsling fra Varsling 24.

Trygghetsgevinst med sms-varsling

Faktorer som smittespredning over landegrenser, større befolkningskonsentrasjon, mindre avstand mellom industri og bebyggelse og mer ekstremvær er alt sammen med på å øke behovet for effektiv sms-varsling. For et lands befolkning, for innbyggerne i en kommune og for nabolaget til en industribedrift er det både viktig og trygt å vite at man umiddelbart mottar sms-varsel dersom noe skulle skje. Beredskap uten effektiv varsling gir falsk trygghet.

Kort om Varsling 24

• Økonomisk – lav pris pr. varsel
• Dokumenterer – automatisk loggføring
• Enkel – ingen lokal installasjon/konfigurasjon nødvendig
• Sterk – stor kapasitet, alle varsles samtidig
• Brukervennlig – varsling 24 er enkel i bruk og har øvingsmodus
• Sikker – unikt varslingsregister
• Tilgjengelig – i nettleser, både på PC, nettbrett og mobil

Ta ut gevinsten – vi har sms-varslingen som passer for enhver bruk – kontakt oss i dag for en uforpliktende og skreddersydd demonstrasjon av Varsling 24.

Loggføring
Varsling 24 Befolkningsvarsling loggfører automatisk hvem som har mottatt melding, og hvem som ikke har mottatt. Loggen danner grunnlaget for en viktig restanseliste ved f.eks. evakueringsvarsel. Ved melding til fasttelefon kan mottaker bekrefte at meldingen er mottatt.

Tilstrekkelig kapasitet
Varsling 24 er kraftig og har meget stor kapasitet. På 10 minutter kan vi sende ut 25 000 sms-varsel og talemeldinger til 3500 fasttelefoner. Alle får informasjonen samtidig! Befolkningsvarslingen varsler husholdninger, bedrifter og folk i området.

Enkelt i bruk
Varsling 24 Befolkningsvarsling har alle funksjoner og er likevel svært enkel å bruke. Du kan varsle hele eller deler av befolkingen, og befolkningsvarslingen skreddersys enkelt for å passe behov og situasjon. Varsling 24 Befolkningsvarsling inneholder også en unik øvingsmodus. Enkelt brukergrensesnitt og en ren brukerflate gjør Varsling 24 Befolkningsvarsling svært brukervennlig.

Ingen nedetid
Varsling 24 Befolkningsvarsling er det komplette, automatiserte varslingssystemet for Norge, det beste systemet for digital/elektronisk kommunikasjon med befolkningen, og en garanti for trygghet ved en samfunnskritisk hendelse, både på lokalt og nasjonalt plan. Systemet har ingen nedetid.

Varslingstyper
Varsling 24 Befolkningsvarsling tilbyr flere alternativer for å varsle innbyggerne, alt etter behov og situasjon. Med kartvarsling varsles alle abonnenter som bor i et definert område på et kart. Skal du varsle langs en kjørerute kan du enkelt importere et regneark med gateadresse eller eiendomsadresser. Og skulle en større hendelse inntreffe, kan du med et par tastetrykk varsle alle innbyggerne i kommunen.

Varsling 24 Befolkningsvarsling har et rikt sett av funksjoner. Er det f.eks. sendt ut en anbefaling om å koke vannet og denne anbefalingen skal oppheves, kan du enkelt sende ut en friskmelding. I Varsling 24 er det en egen varslingstype for dette formålet. Den sikrer at alle som fikk kokepåbudet også får friskmeldingen.

Aldersfilter i kommunevarsling:
Under Kommunevarsling har vi nå implementert et filter for fødselsår. Dette filter gjør at du kan sende en melding til alle som er født innenfor et intervall, f.eks. førstegangsvelgere fra 1996 til 1998. Varsling 24 vil da sende melding til alle innbyggere i kommunen som er født i dette intervallet.

Prioritering og lastbalansering
Varsling 24 har innebygget teknologi for å gi best mulig prioritering ved varsling av huststander. Varsling 24 har ingen tradisjonell telefonsentral som kan overbelaste det offentlige telenettet. Bruk av moderne Internett-løsninger for både fasttelefon og mobltelefon, samt bruk av flere servere med lastbalansering, sikrer at flere kunder kan sende ut Varsling 24 befolkningsvarsling samtidig. Alt uten at telenett eller GSM-nett overbelastes.

Hvem varsles?
Varsling 24 Befolkningsvarsling henter adresse-informasjon fra fra matrikkelen, folkeregisteret, telefonregistre og kontakt- og reservasjonsregisteret (forvaltet for offentlig sektor av Difi) Dette gir landets høyeste treffprosent for sms-varsling.

 • Innbyggere i området, inkludert leieboere og studenter
 • Sårbare abonnenter og andre tilleggsoppføringer
 • Eiere av fritidsboliger
 • Bedrifter i området og deres ansatte

Bruksområder
Varsling 24 Befolkningsvarsling brukes for å informere og varsle hele eller deler av befolkningen før, under og etter en katastrofe - og ved evakuering av hele eller deler av den norske befolkningen.

Varsling 24 Befolkningsvarsling har ellers svært mange bruksområder. Systemet har vist seg spesielt godt egnet innenfor kommunal VA. Kommunen har iht drikkevannsforskriften plikt til å varsle sine innbyggere.

 • Vannledningsbrudd
 • Kokeanbefaling
 • Rengjøring av VA nett
 • Vinterbrøyting
 • Strømbrudd, utkobling
 • Ruteendringer, renovasjon
 • Feiing
 • Invitasjon til informasjonsmøter
 • Gravearbeider
 • Andre kommunal servicemeldinger

Kunder
Varsling 24 er levert til mange store små og store kommuner, fra Oslo til Røst. Varsling 24 har sendt mer enn 300.000 meldinger i én og samme varsling.

Spar tid og penger
En varsling av 1000 hustander er estimert til to dagers manuelt arbeid. Dvs å skrive meldingen, kopiere papir og levere ut meldingen til postkassene. Med Varsling 24 kan du i løpet av kort tid både planlegge og utføre en telefonisk varsling. Dette er effektivt og svært økonomisk.

Telefonsvarer
Varsling 24 har en innebygget telefonsvarer. Hvis en abonnent ringer tilbake til et tapt anrop vil siste varslingsmelding bli spilt av. Dette gjør at antall inngående telefoner til vaktsentralen reduseres til et minimum.

Integrert med DSB-CIM

Har du oppgaver knyttet til beredskap eller ansvaret for beredskapen i din kommune? Har du ansvar for krisehåndteringssystemet DSB-CIM?

Varsling 24 er sømløst integrert med DSB-CIM for utsendelse av på sms og talemeldinger. DSB-CIM er det krisehåndteringsverktøyet som brukes av beredskapsetater, kommuner og andre offentlige virksomheter i Norge.

Fritt valg av system for varsling

Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap har inngått en avtale med One Voice AS om levering av CIM til alle fylkesmenn og kommuner. I DSB-CIM er det mulig å koble til et system for telefonisk varsling (talemelding og SMS). Som kunde står du helt fritt til å velge varslingsleverandør. Varsling 24 kan levere telefonisk varsling (talemelding og SMS) og befolkningsvarsling - sømløst integrert i DSB/CIM.

Varsling 24 Beredskapsvarsling

Aktiv beredskap må kunne varsle både innbyggere og mannskap. Varsling 24 Beredskapsvarsling kombinerer Gruppevarsling og Befolkningsvarsling. På få minutter kan du både kalle inn mannskaper og varsle befolkningen.

Varsling 24 Beredskapsvarsling ligger allerede bruksklart i hele Norge. Ingen befolkningsvarsling er bedre enn sitt grunnlag, og vi har derfor lagt ned mye arbeid i å skape vårt unike og alltid oppdatert varslingsregister. Det gir en svært høy treffprosent. Varsling 24 varsler både eiere av hus, eiere av fritidseiendommer og leietakere. 

Ett system for all varsling

Med Varsling 24 kan du sende meldinger til 1 person eller til 500.000 personer. Noen få tastetrykk og varslingen sendes som SMS til mobil og talemelding til fasttelefon. Ved ubesvart anrop repeteres varslingen. Automatisk loggføring gir deg full kontroll over hvem som er varslet.

Du kan varsle alle personer i en gruppe, alle som bor innenfor et geografisk område, alle som bor på adresseliste, alle som bor på et postnr eller alle som bor i din kommune. Du kan også varsle hjemmelshaver av en eiendom. Varsling 24 har markedets beste løsning for befolkningsvarsling. Etter mer enn 10 års utvikling og drift tør vi påstå at Varsling 24 dekker alle dine behov for telefonisk varsling.

Unik øvingsmodus

Har du laget ROS planer for befolkningsvarsling? Tenk om du kan øve på å varsle alle som bor innenfor et geografisk område, uten at varsel sendes ut? Den unike øvingsmodusen i Varsling 24 ivaretar ditt behov for å øve. Når du har behov for å sende ut et reelt varsel, slår du av øvingsmodusen med et enkelt tastetrykk. Vår unike øvingsmodus er ett eksempel på funksjonalitet vi har skapt basert på tilbakemelding fra kundene våre.

Ønsker du mer informasjon?

Vi tilbyr et komplett varslingssystem som dekker alle dine varslingsbehov til en fordelaktig pris. Opplæring og kundesupport er inkludert i abonnementet. Vil du vite mer? Ta kontakt med oss på telefon 56 90 14 80 eller e-post salg@framweb.no