Opphavsrett

Fram Web eier opphavsretten til dette nettstedet og innholdet på det.

Brukeren har rett til å lese, kopiere og skrive ut hele eller deler av innholdet på dette nettstedet til privat bruk. Det er ikke tillatt å distribuere dette til andre uten skriftlig tillatelse fra Fram Web. Informasjonen om opphavsrett må ikke fjernes. Det er ikke tillatt å gjøre endringer i materialet. Det er ikke tillatt å bruke dette materialet i kommersiell hensikt. Media har tillatelse til å bruke alt grafisk materiale vederlagsfritt.

All anvendelse eller spredning av informasjon og innhold fra dette nettstedet som bryter med disse vilkårene eller i annen henseende bryter med norsk lovgivning, kan bli gjenstand for søksmål.

Eksterne lenker

Dette nettstedet inneholder lenker til andre nettsteder. Disse lenkene bør bare betraktes som en tjeneste. Fram Web har ingen kontroll over og kan ikke holdes ansvarlig for verken innholdet på disse nettstedene eller de produkter eller tjenester som tilbys der. En lenke til et nettsted medfører ikke at Fram Web går god for de produkter eller tjenester som tilbys på dette nettstedet. Brukeren bør orientere seg om hvilke regler som eventuelt gjelder for disse nettstedene.

Informasjonen på dette nettstedet tilbys som den foreligger, uten noen garanti for tilgjengelighet, nøyaktighet, pålitelighet eller annet. Fram Web frasier seg alt erstatningsansvar for direkte eller indirekte tap eller følgeskader som måtte oppstå fra bruken av eller utilgjengeligheten av informasjonen på dette nettstedet eller annet nettsted det lenkes til.

Henting av informasjon eller nedlasting av filer fra dette nettstedet eller lenker skjer på brukerens eget ansvar og risiko. Brukeren er ansvarlig for all skade på et datasystem som måtte følge av nedlasting fra dette nettstedet.

Bruk av informasjon om brukere

Du godtar herved at Fram Web har rett til å bruke den informasjon og de personlige opplysninger du måtte oppgi på dette nettstedet. Fram Web har ingen forpliktelser til å levere denne informasjonen til andre selskaper. Fram Web kan heller ikke videreselge denne informasjonen uten din tillatelse.

Brukeren kan ikke gjøre noe ansvar gjeldende overfor FramWeb mht. at denne tjenesten og de tilhørende registrene ikke er ajour, er ufullstendige eller inneholder feil.

Endringer i vilkår

Fram Web kan endre disse vilkårene uten forvarsel. Registrerte brukere vil bli informert ved en endring av vilkårene. Fram Web forbeholder seg også retten til å endre innholdet på dette nettstedet uten forvarsel.

Her finner du komplette personvernopplysninger for Varsling24 og Fram Web.