Innbyggerundersøkelser

Tillbrukerundersøkelseeggsmodul i Varsling 24 for kommuner som har behov for innbyggerundersøkelser er dette det perfekte verktøyet. Her når du ut til en stor gruppe innbyggere på en billig og effektiv måte.

Gi oss spørsmålene dere vil ha svar på og ønsket utvalg av kommunens innbyggere. Så gir vi dere en rapport med svarene tilbake.

Innbyggerundersøkelsen i Varsling 24 er koblet mot «kontakt og reservasjonsregisteret» til DIFI, det gjør at vi har korrekt kontaktdata på 95-99% av kommunenes innbyggere.

Vi sender da ut link til undersøkelsen via SMS/tale melding og e-post til de utvalgte innbyggerne.

Vi du vite mer?
Ring oss på 56 90 14 80 eller send oss en mail.