Gruppevarsling

Med Varsling 24 Gruppevarsling kan du effektivt varsle en hvilken som helst forhåndsdefinert gruppe – og motta svar som automatisk loggføres i sanntid. Varsling 24 Gruppevarsling er generelt en meget oversiktlig og økonomisk metode for både ekstern og intern bedriftskommunikasjon.

Kongsberg video boble

 

Mannskapsinnkalling 
Mannskapsinnkalling etter forhåndsdefinerte lister er den mest effektive metoden for nød- og beredskapsetaters innkalling av mannskaper. Varsling 24 Gruppevarsling inneholder mannskapsinnkalling og kan blant annet integreres sømløst i CIM – se også Varsling 24 Beredskapsvarsling.

Dialogbasert 
Varsling 24 Gruppevarsling er dialogbasert - det vil si at mottaker av sms-varsel enkelt kan bekrefte at at varselet er mottatt. Bekreftelsen loggføres umiddelbart hos avsender og gir full oversikt over hvem som er varslet.

Bedriftskommunikasjon 
Varsling 24 gruppevarsling lar deg sende sms-varsel og talemelding til fasttelefon til alle på en forhåndsdefinert liste. Mottaker gis anledning til å svare, og svaret loggføres umiddelbart hos avsender – i sanntid. Optimalt for effektiv intern-kommunikasjon til lavest mulig kostnad og for utsendelse av kritiske kundemeldinger.

Varslingstyper
Gruppevarsling sender en talemelding til fasttelfon og sms melding til mobiltelefon. I kontrollpanelet har brukeren full oversikt over status på utsendelse i sanntid.

Varsling 24 er sømløst integrert med DSB-CIM. Det betyr at beredskapsgruppen i kommunen kan kjøre gruppevarslinger fra CIM systemet med et abonnement på Varsling 24.

Hvem varsles
 •  Alle personer i en varslingliste

Bruksområder
 •  Varsling av ansatte i bedriften
 •  Innkalling av lokale mannskaper
 •  Innkalling av bistandsressurser
 •  Utsendelse av viktig informasjon til samarbeidspartnere
 •  Påminnelser
 •  Innkalling av ekstravakter
 •  Møteinnkalling

Fordeler med gruppevarsling
 •  Stor kapasitet. Alle får informasjonen samtidig
 •  Kvittering på at melding er levert og mottatt
 •  Alle får den samme informasjonen
 •  Tilgang via pc, mobil eller nettbrett
 •  Unik øvingsmodus
 •  Støtter utenlandske numre
 •  Status i sanntid i varslingsloggen
 •  Enkelt brukergrensesnitt
 •  Alle bilder, menyer og hjelpetekster er på norsk
 •  Lett å lære, lett å bruke

Ønsker du mer informasjon?
Vi tilbyr et komplett varslingssystem som dekker alle dine varslingsbehov til en fordelaktig pris. Opplæring og kundesupport er inkludert i abonnementet. Vil du vite mer? Ta kontakt med oss på telefon 56 90 14 80 eller e-post salg@framweb.no