• Hjem
  • Beredskapsvarsling

Beredskapsvarsling - sømløs integrasjon

Varsling 24 Beredskapsvarsling ligger klart for sømløs integrasjon med de vanligste krisehåndteringsverktøy brukt av beredskapsetater, kommuner og mange andre virksomheter i Norge.

Varsling 24 Beredskapsvarsling er den norske, dialogbaserte løsningen som sikrer beredskapsvarsling og full oversikt hos avsenderen i sanntid.

Tinn video boble

Felles løsning for all varsling
Varsling 24 beredskapsvarsling utføres i det samme varslingssystemet som brukes til andre varslingsoppgaver.

Dialogbasert
Varsling 24 Beredskapsvarsling er dialogbasert - det vil si at mottaker av sms-varsel enkelt kan bekrefte at at varselet er mottatt. Bekreftelsen loggføres umiddelbart hos avsender og gir full oversikt over hvem som er varslet.

Mannskapsinnkalling
Varsling 24 Beredskapsvarsling har en egen funksjon for dialogbasert mannskapsinnkalling.

Unik øvingsmodus
Varsling 24 Beredskapsvarsling kommer med egen øvingsmodus som gir deg mulighet for å øve på utsendelse av sms-varsel og talemelding til fasttelefon.

Beredskapsvarsling på norsk
Varsling 24 er skapt av norske Fram Web. Alle varslingsløsninger er utviklet i Norge, løsningene videreutvikles i Norge og tilpasses i Norge. Norsk språk brukes konsekvent på alle plattformer – også for å hindre misforståelser i en presset situasjon.

Enkelt i bruk
Varsling 24 Beredskapsvarsling har alle funksjoner og er likevel svært enkel å bruke. Løsningen skreddersys enkelt for å passe behov og situasjon. Enkelt brukergrensesnitt og en ren brukerflate gjør Varsling 24 beredskapsvarsling svært brukervennlig.

Tilstrekkelig kapasitet
Varsling 24 er kraftig og har meget stor kapasitet. På 10 minutter kan vi sende ut 10 000 sms-varsel og talemeldinger til 3500 fasttelefoner. Alle får informasjonen samtidig!

Uten varsling – ingen beredskap
Varsling 24 Beredskapsvarsling gir det komplette, automatiserte varslingssystemet for hele Norge. Beredskapsvarsling er en forutsetning for befolkningens trygghet og beredskapsetatenes effektivitet ved en samfunnskritisk hendelse, på lokalt eller nasjonalt nivå. Varsling 24 beredskapsvarsling er uten nedetid.

Hvem kan varsles
 •  Alle personer i en forhåndsdefinert varslingliste
 •  Befolkningen i et definert geografisk område
 •  Eiere av fritidsboliger
 •  Bedrifter i et definert geografisk område og deres ansatte

Bruksområder
 •  Innkalling av mannskaper
 •  Innkalling av krise-stab
 •  Innkalling til møte
 •  Innkalling til mobilisering
 •  Innkalling av ekstravakt
 •  Varsling av befolkning/bedrifter
 •  Informasjon til befolkning/bedrifter
 •  Evakuering 

Ønsker du mer informasjon?
Vi tilbyr et komplett varslingssystem som dekker alle dine varslingsbehov til en fordelaktig pris. Opplæring og kundesupport er inkludert i abonnementet. Vil du vite mer? Ta kontakt med oss på telefon 56 90 14 80 eller e-post salg@framweb.no