• Hjem
 • Bruksklart og sikkert

Hvordan virker Varsling 24?

smartphone

Varsling 24 er både servicevarsling og krisevarsling – i én og samme løsning. Tiden kan være knapp, både ved varsling av planlagte og uforutsette hendelser. Med Varsling 24 når du raskt ut med korrekt informasjon til en definert gruppe mennesker, både til mobiltelefon og fasttelefon. Løsningen er sikker og ligger bruksklar i hele landet.

Varsling 24 er programvare for automatisert varsling basert på telefoni. Varsling 24 bruker automatisk varsling via SMS og talemelding. Med Varsling 24 kan du sende meldinger til 1 person eller til 500.000 personer. Noen få tastetrykk og varslingen sendes ut. Ved ubesvart anrop repeteres varslingen. Med kontrollpanelet har du full kontroll over hvem som er varslet.

Du kan varsle alle personer i en gruppe, alle som bor innenfor et geografisk område, alle som bor på en bestemt adresse, alle som bor på et gitt postnummer eller alle som bor i en kommune. Du kan varsle hjemmelshaver av en eiendom. Varsling 24 har markedets beste løsning for befolkningsvarsling.

Varslingstype

 • Befolkningsvarsling: Varsler alle husholdninger og bedrifter i et område.
 • Gruppevarsling: Varsler personer i en (forhåndsdefinert) gruppe. 
 • Beredskapsvarsling: Varsler innbyggere og kaller inn mannskaper.
 • Lokasjonsvarsling: Varsler alle mobiler som befinner seg i et område.

Talemelding

Når du mottar en talemelding blir meldingen automatisk avspilt. På slutten av meldingen blir du bedt om å taste:

1 - For å bekrefte at du har oppfattet meldingen.
9 - Dersom du ønsker å få meldingen lest opp en gang til.

Dersom du ikke tar telefonen, vil Varsling 24 forsøke å ringe deg opp igjen etter en stund.

Eksempel på meldinger

«Dette er en melding fra Bergen Kommune. Pga akutt arbeid på hovedvannledningen vil vannet til deres eiendom bli borte fra klokken 15:00 og utover ettermiddagen, i dag den 04.03. Tapp opp godt med vann så dere klarer dere i perioden, og skyll ut med kaldt vann når vannet er tilbake.»

«Melding fra Brønnøy kommune. I forbindelse med redusert fremkommelighet/stengte veger vil Brønnøy kommune organisere båt til Tosbotn i løpet av ettermiddag/kveld. Dersom de har behov for noen forsyninger (mat/medisin) vennligst ta kontakt på tlf 75012018 innen kl. 16:00.»

«Dette er en melding fra Askøy Brann og Redning. Vi skal foreta tilsyn på deres fyringsanlegg, slukkeutstyr, røykvarslere og rømningsveier freDAG 01.03 mellom kl. 09:00 og 13:00. Dersom tidspunkt for tilsyn ikke passer, ta kontakt på telefon 93 01 31 01 for ny avtale.»

Hvordan finner Varsling 24 mitt telefonnummer?

Varsling 24 kombinerer adresser fra matrikkelen, folkeregisteret, telefonregistre og kontakt- og reservasjonsregisteret (forvaltet for offentlig sektor av Difi).

Hvilken kontaktinformasjon er registrert på meg?

Her kan du kontrollere din egen kontaktinformasjon: www.varslemeg.no. Du kan også legge inn tilleggsoppføringer, som adresse for fritidseiendom, hytte på fjellet og lignende. 

Har du hemmelig nummer?

Varsling 24 henter i utgangspunktet ikke kontaktinformasjon til personer med hemmelig nummer eller skjult identitet. Det betyr at disse personene ikke blir varslet. Løsningen er å registrere seg på www.varslemeg.no og krysse av for «skjult oppføring». Da vil navnet ditt ikke være synlig i varslingsloggen.

Varsles også bedrifter?

Ja. Varsling 24 varsler bedriftens hovedoppføring i nummeropplysningen. Merk at varsling til fasttelefon skjer med automatisert telefonoppringing. Telefonnummer med automatisk svarttjeneste eller som er viderekoblet til fax eller lignende er derfor lite egnet. Vi anbefaler derfor at bedriften registrerer seg med kontaktpersoner og telefonnummer på www.varslemeg.no

Abonnenter med spesielle behov for varsling ved endring i vannkvalitet eller bortfall av vann

Varsling 24 tar spesielle hensyn til abonnenter som er sårbare for endringer i vannkvalitet eller vannmengde. Varsling 24 har en egen varslingstype for å varsle sårbare abonnenter. Dersom du har ansvar for en virksomhet innenfor én av disse kategoriene, bør virksomheten registreres i vårt register for tilleggsoppføringer:

 • Alders- og sykehjem
 • Sykehus
 • Leger
 • Tannleger
 • Skoler, barnehager
 • Frisører
 • Hoteller
 • Næringsmiddelindustri
 • Renserier og vaskerier
 • Restauranter og spisesteder

  Virksomheter og personer oppfordres til å sjekke sin oppføring på www.varslemeg.no