• Hjem
  • Befolkningsvarsling i media

Befolkningsvarsling i media

Befolkingsvarsling-i-media 

Stortingsvalg

Farsund kommune fornøyd med å informere på SMS, E-post og Talemelding.
(NRK, 07.08.2017)

LES HELE ARTIKKELEN HER

Måtte koke vannet

Tolga kommune fornøyd med å informere på SMS, E-post og Talemelding.
(Østlendingen, 14.10.2016)

Les hele artikkelen herPil

SMS-varsel øker valgoppslutningen

5800 innbyggere i Klæbu kommune fikk tekstmelding eller epost der de ble oppfordret til å delta i folkeavstemning.
(NRK, 09.05.2016)

Les hele artikkelen herPil

Blir vi varslet hvis en krisesituasjon oppstår i Norge?

- Nei, det blir vi ikke. Ikke de fleste av oss. I verste fall ingen av oss, mener John Krokstad, i Fram Web. (Samfunnssikkerhetnorge.no, 24.09.2015)

Les hele artikkelen herPil


Lansering av Samfunnssikkerhetnorge.no

Torsdag 24.09.15 ble nettsiden Samfunnssikkerhetnorge.no lansert, med et mål om å øke folks bevissthet rundt samfunnssikkerhet og beredskap. Samfunnssikkerhetnorge.no vil belyse innsatsen som blir gjort, og hva som bør gjøres for å opprettholde og verne viktige samfunnsfunksjoner og ivareta våre liv, helse og grunnleggende behov. Både innen det offentlige og private. Samfunnssikkerhetnorge.no skal opplyse om at vi må være forberedt på det som skjer i dag, og hva som kan skje i morgen. På nettsiden kan du lese om beredskap, krisehåndtering, cyber –og informasjonssikkerhet, kompetanse, utdanning, sikkerhetsløsninger, risikostyring og mange andre viktige temaer.

Gå til samfunnssikkerhet.noPil

Sammen med lansering av samfunnssikkerhetnorge.no, kom temaavisen Samfunnssikkerhet ut med Aftenposten. Temaavisen (utgave September 2015) pdfkan du lese her.


Hva mener justisministeren

Myndighetene undersøker muligheten for å sende folk varsel via SMS ved terror eller andre alvorlige hendelser her i landet (...). (Dagens Næringsliv, 29.08.2015)

Les hele artikkelen herPil

 

Erfaringer fra Oppdal kommune

De gule lappene blir hengende på dørene i dagevis i ferien (...). (ABC Nyheter, 12.08.2015)

Les hele artikkelen herPil